Wednesday, February 9, 2011

" Book Review" 2011


Tahun baru, format baru...

Tugasan untuk menyediakan sinopsis @ ulasan buku bagi mengisi program LADAP "Book Review" 2011 sudah pun bermula. Jadual sudah dikeluarkan oleh penyelaras LADAP, Puan Megawati Mukhtar.
Berbeza dengan tahun-tahun lepas, pada tahun ini bahan bacaan hendaklah berfokus kepada 3 bidang, iaitu :

i) Pengetahuan Profesionalisme (60%)
- Ilmu pengetahuan pendidikan dan mata pelajaran
- Kandungan dan kaedah pedagogi
- Pengurusan kurikulum
- Kreativiti dan Inovasi Pedagogi
ii) Kemahiran Profesionalisme (20%)
- Kejurulatihan
- Penulisan Ilmiah
- Kajian dan Penyelidikan Ilmiah
- Kepimpinan
- Pengurusan Kewangan
- Pengurusan Strategik
iii) Amalan dan Nilai Profesionalisme Keguruan (20%)
- Nilai dan Etika
- Komunikasi Berkesan
- 'Soft Skills'
Selain itu, setiap buku ilmiah yang dipilih hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya 50 halaman. Format ulasan juga berbeza berbanding tahun lepas....

Kebetulannya, sehari dua ini saya asyik mengemas barang untuk dipindahkan ke rumah baru, jadi terus sahaja saya memilih buku-buku (yang sudah lama 'berehat' dalam kotak - yang hanya dibuka sekiranya diperlukan) untuk dijadikan bahan ulasan nanti. Buku-buku tersebut ialah :

1) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu (Roselan Baki, Karisma Publications.)

2) Majalah Dalam Kelas (Azizul Abdul Rahman, DBP)

3) Aplikasi Kemahiran Berfikir dalam Pemelajaran Bahasa Melayu Menengah Atas (Samsu Yaacob, Makruf Publisher & Distributors, Sdn Bhd.)

4) Siri Pengajian Sejarah, Pendidikan Sejarah - Falsafah, Teori dan Amalan (Abd Rahim Abd Rashid, Utusan Pub. Dist.)

5) Inilah Kurikulum Sekolah, (Prof Madya Dr. Ishak Ramly, PTS)

6) Komunikasi untuk Guru (Abdullah Hassan & Ainon Mohd, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.)

7) Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan, Motivasi Dalam Pendidilkan (Saedah Siraj, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd)


Diharapkan buku-buku yang telah saya pilih itu memenuhi kriteria yang diperlukan....

"Book Review" yang pertama perlu diserahkan pada 28 Februari 2011....


2 comments:

teratai said...

salam ros,

wah dah cukup buku utk dibaca. Saya ada emelkan borang B.R tahun ini (Mr See tolong buatkan)

roshanilawatey said...

TQ, Mega. Dah tengok borang tu, nak cuba lengkapkan sehari dua ni.