Sunday, February 12, 2012

Kerinduan 2 : Makam Rasulullah s.a.w.


Makam @ pusara Rasulullah s.a.w. terletak di sudut Timur Masjid Nabawi yang dahulunya dinamakan Maqshurah.

Di situ dahulu terdapat dua buah rumah, iaitu rumah Nabi bersama Aisyah dan rumah Ali dengan Fatimah. Sejak Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah (632M), rumah Nabi terbahagi dua, iaitu bahagian arah kiblat (Selatan) untuk makam Nabi, dan yang bahagian Utara untuk tempat tinggal Aishah.

Sejak tahun 678H (1279M), di atas Makam Nabi dipasang Kubah Hijau (green dome) sampai sekarang. Kalau jemaah melihat Green Dome, bererti mereka melihat makam Nabi, begitu juga makam kedua-dua sahabat Nabi (Abu Bakar r.a dan Umar Al-Khattab r.a) yang dimakamkan di bawah kubah itu berdampingan dengan makam Nabi. Lokasi yang dahulunya terdapat rumah Nabi kini dikenali juga sebagai "makam 3 manusia mulia".

Menurut riwayat, pada awalnya makam tersebut tidak ada sedikit simen pun dan tidak diletakkan batu bata. Permukaan makam mereka bertiga itu di tanah terbuka.

Kemudian, pada tahun 91 Hijrah, ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, makam Rasulullah dan dua sahabatnya dibina tembok, berbentuk segi lima kerucut, berdiameter panjang sekitar 8 meter dan lebar sekitar 6 meter.

Kini, tembok yang dikenali sebagai "tembok lima segi" itu ditutup dengan tabir kain kelambu yang berwarna hijau. Tembok segi lima yang memagari makam Rasulullah ini masih tetap berbentuk seperti asalnya, iaitu seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz.  


Semoga suatu saat nanti kami diberi kesempatan untuk menziarah makam Rasulullah s.a.w sekali lagi....No comments: