Tuesday, June 21, 2011

Doa


"Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, aku benar-benar bersaksi bahawa Engkau adalah Allah, tiada Allah selain Engkau; Yang Maha Esa, Allah yang bergantung segala sesuatu, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, yang tidak seorangpun setara dengan-Nya."

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu semua kebaikan, yang lalu dan yang akan datang, yang kuketahui dan yang tidak kuketahui.

Aku berlindung kepada-Mu daripada semua kejahatan, yang lalu dan yang akan datang, yang kutahu dan yang tidak kuketahui...

Aku memohon syurga kepada-Mu dan yang dapat mendekatkan aku ke sana, berupa perkataan atau perbuatan... dan aku berlindung kepada-Mu daripada neraka dan apa yang mendekatkan ke sana berupa perkataan atau perbuatan.

Aku memohon kebaikan kepada-Mu seperti yang diminta hamba dan Rasul-Mu, Muhammad, kepada-Mu... dan aku berlindung kepada-Mu, seperti Muhammad, yang memohon perlindungan kepada-Mu...

...dan aku memohon kepada-Mu urusan yang Engkau tetapkan bagiku agar Engkau menjadikan kesudahan yang sempurna."


No comments: