Tuesday, August 3, 2010

RASMI DAN RESMI


Perkataan resmi dan rasmi ialah dua perkataan yang sering menimbulkan kesilapan pemilihan. Kedua-dua perkataan ini kerap digunakan dalam konteks yang tidak tepat lantaran kedua-duanya hampir sebunyi, tetapi mempunyai maksud yang berbeza.

Perkataan rasmi digunakan dalam rangkai kata tertentu seperti surat rasmi, bendera rasmi, bahasa rasmi, tugas rasmi, pakaian rasmi, upacara rasmi, dan kediaman rasmi. Rasmi dalam rangkai kata tersebut bermaksud disahkan atau ditentukan oleh yang berwibawa, iaitu kerajaan.

Walau bagaimanapun, ramai juga yang mengunakan kata 'resmi' untuk 'urusan rasmi'...

Maksud resmi (Kamus Dewan Edisi ke-4, hal 1324) ialah sifat semula jadi, sifat khas (benda, adat, perangai, tabiat).
Resmi digunakan dalam konteks yang berlainan berbanding rasmi, seperti dalam peribahasa "Ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk", "jangan ikut resmi lalang, makin berisi makin tegak", atau dalam ayat : "Resmi Mak Piah tidak ubah seperti ayam betina, bertelur sebiji riuh sekampung".
Perkataan resmi dalam peribahasa tersebut membawa maksud sifat atau resam.

Cintailah bahasa Kebangsaan kita....

No comments: