Friday, July 30, 2010

'KOMEDI' & 'KOMIDI' : bukan bersinonim...Perkataan komedi (huruf 'e' dalam ejaan kata ini ialah vokal 'e' taling) kadang-kadang disebut sebagai komidi. Ada orang menyebut komidi untuk maksud komedi.

Komedi dan komidi merupakan dua perkataan yang bukan bersinonim kerana kedua-duanya membawa maksud yang sungguh berbeza. Oleh itu kedua-duanya tidak saling berganti.


Perkataan komedi berasal daripada perkataan bahasa Inggeris "comedy". Menurut Kamus Dewan Edisi ke-4, halaman 807, komedi membawa maksud :
1. drama, filem, dsb yang ringan dan lucu, biasanya berakhir dengan kegembiraan.
2. genre sastera yang berkait dengan hak-hal lucu atau serius dengan cara menyindir.
Komidi pula merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4, halaman 808 membawa maksud :
1. pertunjukan (permainan) sandiwara, lakonan (drama di pentas, dsb)
2. pertunjukan (spt gerak badan atau berbagai-bagai jenis senaman) spt bertunggang balik, berayun
3. perbuatan yang berpura-pura (tidak sungguh-sungguh), perlakuan yang dibuat-buat, lawak.
Ringkasnya, komidi bermaksud pertunjukkan pelbagai kepandaian gerak badan dalam senaman, misalnya permainan akrobatik. Bentuk mainan begini dapat kita lihat dalam pertunjukan sarkas, atau pertunjukan tatu. Selain itu, komidi juga membawa maksud suatu lakonan di pentas. Jika kita mengatakan komidi bangsawan, maksudnya sandiwara tentang cerita-cerita lama, khususnya tentang raja-raja. Sekiranya seseorang melakukan perbuatan yang tidak berterus-terang seperti berdolak-dalik dalam percakapan; atau perilakunya berpura-pura, maka dikatakan orang itu berkomidi.

Jelaslah betapa besarnya perbezaan antara perkataan 'komedi' dengan 'komidi'. Oleh itu untuk kita menyatakan maksud sesuatu yang lucu, maka perkataan yang tepat ialah komedi, bukannya komidi...!


Kita seharusnya mengetahui perbezaan perkataan yang seakan-akan sebunyi yang sudah pasti berbeza maksudnya, agar kita dapat membuat pilihan yang tepat untuk mendukung sesuatu maksud yang khusus. Demikian, dapatlah kita berbahasa dengan persis....

No comments: