Wednesday, November 10, 2010

Hudaibiyah

Dalam sesi ziarah semasa di Makkah 2009 dulu, kami sempat ke Hudaibiyah untuk berniat umrah. Hudaibiyah terletak bersempadan dengan Tanah Haram.

Masih terdapat tinggalan kesan masjid / bangunan yang menjadi tempat Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani.

Perjanjian Hudaibiyah (bahasa Arab: صلح الحديبية) berlaku pada bulan Zulkaedah tahun keenam hijrah (Mac 628 M) dan ditandatangani antara pihak Musyrikin Makkah dengan Rasulullah. Pada tahun itu, Rasulullah bersama-sama 1400 orang Islam Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Apabila pihak Musyrikin mendapat tahu hal ini, wakil mereka datang menemui Rasulullah untuk mengetahui tujuan kedatangan orang Islam ke Makkah. Maka, Rasulullah menghantar Uthman bin Affan ke Makkah untuk menjelaskan tujuan tersebut kepada wakil pihak Musyrikin itu.

Uthman bin Affan ditahan dan tersebar berita bahawa beliau telah dibunuh. Orang Islam pun berikrar untuk menuntut atas kematian it. Ikrar ini dikenali sebagai 'Baiátin ridhuan'. Apabila mendengar brita ini, pihak Musyrikin pun membebaskan Uthman bin Affan dan menghantarSuhail bin Amru untuk berunding dengan orang Islam.

Perundingan ini membawa kepada berlakuanya "Perjanjian Hudiaibiyah". Dinamakan perjanjian Hudaibiyah sempena nama tempat perjanjian ini ditandatangani.

Kini, bersebelahan dengan tapak tinggalan masjid lama (lokasi perjanjian tersebut ditandatangani), dibina sebuah masjid - Masjid Hudaibiyah baru.

No comments: