Saturday, October 23, 2010

Kubah hijau di Masjid Nabawi


Kubah hijau atau green dome yang terdapat di Masjid Nabawi sangat dimuliakan kerana dibina di atas Makam Rasulullah s.w.t dan dua sahabatnya.

Ramai penziarah datang ke kota Madinah bertujuan untuk melakukan sembahyang Arba'in dan berziarah ke Makam Rasulullah. Jemaah yang sembahyang di Masjid Nabawi tidak lupa untuk melakukan ziarah ke Makam Rasulullah, kerana makam Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi. Di samping makam Rasulullah, terdapat makam sahabat baginda, iaitu Abu Bakar as-Siddiq r.a dan Umar bin Khattab r.a.

No comments: