Tuesday, May 19, 2009

Tentang Hati (ii)

Beberapa karakter atau ciri hati yang selamat; iaitu hati tersebut diisi dengan : keikhlasan, ilmu, keyakinan, kecintaan kepada kebaikan dan menganggap kebaikan itu sesuatu yang indah di dalam hatinya, keinginan dan kecintaannya sentiasa mengikuti apa yang Allah cintai, begitu pula hawa nafsunya tunduk mengikut ajaran yang Allah berikan. (lihat Tafsir Al-Karim Ar-Rahman, hal. 593).

Hati tidak akan benar-benar selamat kecuali jika terbebas daripada lima perkara; [1] syirik yang melemahkan tauhid, [2] bidaah yang menyimpangkan dari As-Sunnah, [3] menuruti keinginan nafsu yang membuat seseorang itu berpaling daripada perintah (syariat), [4] kelalaian yang membuat zikir terbengkalai, [5] hawa nafsu yang mengikis kemurnian ibadah dan keikhlasan.

Sebahagian orang bijak mengatakan,

“Bukankah apabila orang yang sakit itu dihalangi dari makan dan minum serta tidak bekalkan ubat maka dia akan mati?”.

Mereka (teman-temannya) menjawab, “Benar.”

Lalu dia mengatakan,

“Maka demikian pula hati; apabila ia terhalang daripada memperoleh ilmu dan hikmah selama tiga hari nescaya hati itu juga mati.”

No comments: